Polar Cruising Spitsbergen

Februar til November 

Foredrag Kulturhuset

Longyearbyen


Et arrangement hvor det holdes foredrag om Svalbard og våres levesett i  Longyerabyen. Vi har masse andre tips og hva man kan gjøre i Longyearbyen.

For grupper - bedrifter og faste arrangementer i Longyearbyen 

Ta kontakt med oss 
Driftsleder Wofgang, har skrevet sin Bacherloroppgave innad Fred og Konflikter og Arktiske geopolitikk  om Svalbard. Han har en bred bakgrunn fra mange forksjellige yrker. Dybden hans har di essensielle spørsmålene som for eksempel, hva er drivkraften i mennesker som har de siste 500 år tiltrukket lykkejegere og mange andre personligheter til Svalbard. Svalbard er det perfekte stedet å bli kjent med  Svalbards historie. Det vil blitt gitt også masse tips man hva man kan gjøre i Longyearyben og muligheten til å bli kjent med nærmiljøet rundt Longyearbyen. Her tar han for seg følgende spørsmåler. Hva er drivkraften at mennesker blir tiltrukket av en øy som Svalbard? En vinkling er på å bli glemt i vår urbane og teknologiske verden vi møter?